Số lượt truy cập
Thống kê: 57.930
Trong tháng: 34.736
Trong tuần: 15.578
Trong ngày: 1.071
Online: 82

Ngày 22/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với UBND huyện Krông Bông để trao đổi về kết quả triển khai hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở KH&CN có ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí là lãnh đạo của các phòng, đơn vị trong Sở KH&CN. Về phía UBND huyện Krông Bông có ông Y Thức Ê Ban - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng KH&CN huyện cùng các thành viên của Hội đồng KH&CN huyện và các phòng, ban chức năng của huyện.

Ông Y Thức Êban – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng KH&CN huyện phát biểu tại buổi làm
Ông Y Thức Êban – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng KH&CN huyện phát biểu tại buổi làm

Tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã báo cáo về các hoạt động KH&CN của huyện. Theo đó, Hội đồng KH&CN huyện Krông Bông được kiện toàn tổ chức vào năm 2015 với 09 thành viên là lãnh đạo của các phòng, ban trong huyện, trong đó có 03 đồng chí trong Ban Thường trực. Trong thời gian qua, huyện Krông Bông đã triển khai được một số nhiệm vụ về quản lý KH&CN cấp huyện.

Trao đổi về kết quả hoạt động KH&CN tại huyện Krông Bông, các thành viên của Hội đồng KH&CN đã nêu lên những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN như: nhân sự và kinh phí cho hoạt động KH&CN còn hạn chế, chưa có các định hướng hoạt động cụ thể,..

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Khoa đã đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chức năng bám sát vào Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 về phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 và tình hình thực tế của huyện. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động và có các đề xuất phù hợp với điều kiện của địa phương để việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN ngày càng hiệu quả hơn.

Bình Tuy (Phòng Quản lý Chuyên ngành)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: