Số lượt truy cập
Thống kê: 425.500
Trong tháng: 73.750
Trong tuần: 25.632
Trong ngày: 829
Online: 113

TT

NGÀY CẤP GCN

SỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP GCN

SỐ GCN

TÊN ĐỀ TÀI

CẤP
THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRI NHIỆM VỤ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Tỉnh

Cơ sở

Năm 2020

 

 

 

 

 

1

01/10/2020

02/QĐ-TTTK

68/01/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN trong trồng trọt Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum (Thunb.) Haraldson) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

X

 

Công ty Cổ phần Nocotex Đắk Lắk

ThS Nguyễn Ngọc Dương
0913401541

27/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2019

2

13/01/2020

03/QĐ-TTTK

69/02/2020/ĐK-KQKHCN

Tạo lập nhãn hiệu tập thể tinh dầu xả Java EaTir

 

X

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea H'Leo

CN Nguyễn Văn Bé

231/QĐ-SKHCN ngày 11/9/2019

3

15/01/2020

04/QĐ-TTTK

70/03/2020/ĐK-KQKHCN

Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Ứng dung Tiến bộ KH&CN Tp.HCM

TS Nguyễn Vinh Dự
028 39301803

04/QĐ-SKHCN ngày 07/01/2020

4

16/01/2020

05/QĐ-TTTK

71/04/2020/ĐK-KQKHCN

Thực trạng và giải pháp hoạt động điểm thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
 tỉnh Đắk Lắk

CN. Trần Thanh Minh

261/QĐ-SKHCN ngày 16/10/2019

5

03/02/2020

07/QĐ-TTTK

72/05/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm lò đốt rác thải sinh hoạt đạt công suất 500-700 kg/h

X

 

Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đăng Phong

KS. Nguyễn Đăng Phong
0913.444.618

07/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2020

6

17/03/2020

08/QĐ-TTTK

73/06/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu khả năng sinh sản trên voi thuần dưỡng (Elephans maximus) tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk

ThS Nguyễn Công Chung
0913134879

43/QĐ-SKHCN ngày 04/3/2020

7

29/5/2020

15/QĐ-TTTK

74/07/2020/ĐK-KQKHCN

Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

TS Hoàng Ngọc Tuấn
0913 545 346

52/QĐ-SKHCN ngày 12/3/2020

8

29/5/2020

16/QĐ-TTTK

75/08/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Mai Thanh Cúc
0912 379 192

41/QĐ-SKHCN ngày 04/3/2020

9

06/12/2020

17/QĐ-TTTK

76/09/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đổi mới quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk

X

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy
 Đắk Lắk

TS. Lê Văn Nghĩa
08050678

 

10

07/10/2020

18/QĐ-TTTK

77/10/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu sản xuất sữa nghệ Curcumilk và tinh dầu nghệ Curcuoil từ củ nghệ tươi tại tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng KH&CN hướng nghiệp Thành Nhân

CN. Nguyễn Thị Yến

 

11

08/12/2020

21/QĐ-TTTK

78/11/2020/ĐK-KQKHCN

Thiết kế, chế tạo hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử thay thế cho bộ chế hòa khí trên động cơ xăng tĩnh tại 5,5 HP

 

X

Công ty TNHH Xuân Hòa

Nguyễn Văn Xuân

 

12

12/8/2020

20/QĐ-TTTK

79/12/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nấm trắng sữa (Calocybe Indica) tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

ThS. Hồ Thị Huyền Trang

 

13

09/10/2020

22/QĐ-TTTK

80/13/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

TS. Đỗ Văn Dương

 

14

10/12/2020

23/QĐ-TTTK

81/14/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm chiết xuất từ cây quế và chiêu liêu để bảo quản trái bơ, chanh dây tại tỉnh Đắk Lắk

 

X

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường – Trường Đại học Tây Nguyên

PGS.TS Nguyễn Quang Vinh

 

15

26/10/2020

25/QĐ-TTTK

82/15/2020/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính

TS Lê Văn Từ

 

Năm 2021

 

 

 

 

 

1

01/08/2021

02/QĐ-TTTK

83/01/2021/ĐK-KQKHCN

Miễn dịch cộng đồng đối với bệnh Sởi-Rubella ở nữ 19-30 tuổi và trẻ em dưới 01 tuổi tại Đắk Lắk.

X

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

ThS.BS. Trịnh Quang Trí

 

2

03/03/2021

03/QĐ-TTTK

85/02/2021/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất cá rô cờ (Osphronemus exodon (Roberts, 1994) tại Đắk Lắk.

X

 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

ThS. Phan Thị Lệ Anh

 

3

16/4/2021

10/QĐ-TTTK

86/03/2021/ĐK-KQKHCN

Đánh giá thực trạng, nhu cầu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

X

 

Học viện Kinh tế - Năng lượng

TS. Nguyễn Thị Thảo

 

4

26/11/2021

35/QĐ-TTƯD

87/04/2021/ĐK-KQKHCN

Đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắk Lắk

ThS. Trần Cát Lâm

 

5

14/12/2021

37/QĐ-TTƯD

88/05/2021/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu mức độ và các biện phát hạn chế phát thải khí nhà kính trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

PGS.TS Ngô Kim Chi