Số lượt truy cập
Thống kê: 43.194
Trong tháng: 33.482
Trong tuần: 5.826
Trong ngày: 856
Online: 72

Chiều ngày 17/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp, đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Học Viện Kinh tế - Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Ts. Nguyễn Thị Thảo.

Toàn cảnh Hội đồng tư vấn
Toàn cảnh Hội đồng tư vấn

Khởi nghiệp là một trong những lĩnh vực được xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tuy mới hình thành nhưng ngày càng trở nên sôi động. Nhằm tạo lập môi trường để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Ở Đắk Lắk ngày càng nhiều ý tưởng và mô hình đa dạng, sáng tạo, số lượng doanh nghiệp trẻ ngày càng tăng. Đắk Lắk đã và đang nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo động lực cho các nhóm khởi sự kinh doanh bằng việc ban hành rất nhiều chính sách, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cụ thể Kế hoạch số 2722/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk tới năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Ts. Nguyễn Thị Thảo - Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh nghiên cứu

Vì vậy, đánh giá thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp, đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa cấp thiết, quan trọng. Việc kiến tạo, xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp, là yếu tố then chốt để phát huy vai trò của khoa học - công nghệ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hiện nay.

Qua báo cáo thuyết minh nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng tư vấn đã đưa ra các ý kiến phản biện, góp ý cho các nội dung của thuyết minh từ tên đề tài, mục tiêu, tổng quan, phương pháp nghiên cứu đến nội dung cần đạt được để giúp Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện. Hội đồng tư vấn thống nhất đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài, sửa lại tên là: Đánh giá thực trạng, nhu cầu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Bổ sung một số phần trong thuyết minh, cần phải chi tiết và cụ thể từ mục tiêu nghiên cứu, đến những nội dung cho phù hợp.

Cát Lâm (Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.