Số lượt truy cập
Thống kê: 164.973
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 259
Online: 57
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Trần Cát Lâm; Thành viên Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thư ký Ban biên tập: CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế chính sách

  1. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk từ năm 2016 - 2019.

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  1. Thực trạng và định hướng sử dụng đất trồng vây điều tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

  2. Những khó khăn, thách thức khi triển khai chính sách thu hút nhân tài trong khu vực công của tỉnh Đắk Lắk.

  3. Một số kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nổi bật phục vụ phát triển nông nghiệp tại Tây Nguyên của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

  4. Thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

  5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ với một số chính sách ưu đãi.

  6. Đánh giá kết quả ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2019.

  7. Thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  8. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đắk Lắk.

  9. Ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Rô cờ (Osphronemus exodon, Robets, 1994) giai đoạn cá bột lên cá giống nhỏ.

  10. Thiết kế, chế tạo hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử thay thế cho bộ chế hòa khí và hệ thống đánh lửa trên động cơ xăng tĩnh tại 5.5hp.

  11. Thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 • 2020

Xem trước

Download tài liệu