Số lượt truy cập
Thống kê: 116.658
Trong tháng: 4.317
Trong tuần: 1.362
Trong ngày: 225
Online: 225
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Trần Cát Lâm Thành viên Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương Thư ký Ban biên tập: CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế chính sách

  1. Học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chính đốn Đảng.

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  1. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trên voi thuần dưỡng (Elephas Maximus) tại Đắk Lắk và đề xuất một số giải pháp khôi phục khả năng sinh sản.

  2. Ảnh hưởng của bổ sung các loại thức ăn tinh hỗn hợp đến sinh trưởng bò Laisind và F1 (Droughtmaster x Laisind).

 • 2019

Xem trước

Download tài liệu