Số lượt truy cập
Thống kê: 69.523
Trong tháng: 27.267
Trong tuần: 5.906
Trong ngày: 214
Online: 77
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Phạm Thanh Liêm Thành viên Ban biên tập Th.s Trần Cát Lâm CN. Lê Thị Ngọc Hương Thư ký Ban biên tập CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế - chính sách:

  1. Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  2. Sinh sản nhân tạo cá chiên (Bagarius Yarrelli, Sykes 1839) tại tỉnh Đắk Lắk

  3. Sử dụng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh - TMR (Total mixed ration) nuôi vỗ béo bò thịt

  4. Hiện trạng sản xuất cá bột nước ngọt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  5. Phát triển cây ăn quả trồng xen cà phê tại Đắk Lắk - cần có giải pháp thiết thực

  6. Nghiên cứu sử dụng vỏ quả cacao làm thức ăn chăn nuôi

  7. Phát triển du lịch sinh thái ở Đắk Lắk trong mối liên kết vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ

  8. Tình hình sản xuất, xuất khẩu mật ong ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam

 • 2018

Xem trước

Download tài liệu