Số lượt truy cập
Thống kê: 164.990
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 290
Online: 67
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Trần Cát Lâm; Thành viên Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thư ký Ban biên tập: CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế chính sách

  1. Thực trạng và định hướng sử dụng đất trồng cao su tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  1. Logistics - đòn bẩy phát triển xuất khẩu sản phẩm chủ lực tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập.

  2. Một số kết quả nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa được làm từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk.

  3. Xây dựng mô hình trồng nấm trắng sữa (Calocybe indica) tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

  4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Rô cờ (Osphronemus exodon roberts, 1994) tại tỉnh Đắk Lắk.

  5. Yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

  6. Mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ đầy triển vọng.

  7. Tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 tại Trường Đại học Tây Nguyên.

 • 2020

Xem trước

Download tài liệu