Số lượt truy cập
Thống kê: 111.698
Trong tháng: 4.968
Trong tuần: 1.138
Trong ngày: 22
Online: 97

Chiều ngày 24/01, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài tỉnh: Nghiên cứu đổi mới quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk. Đề tài do Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì, chủ nhiệm đề tài là Ts. Lê Văn Nghĩa.

Toàn cảnh Hội đồng

Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng cơ sở hệ thống hóa lại cơ sở khoa học vấn đề quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) theo kết quả đầu ra. Đề tài đã đi vào đánh giá thực trạng quản lý nhà nước theo đầu vào và việc triển khai thực hiện bước đầu theo đầu ra tại tỉnh Đắk Lắk; đề xuất giải pháp chuẩn bị các điều kiện để có thể từng bước chuyển sang quản lý NSNN theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung nghiên cứu: Xây dựng khung lý thuyết về quản lý ngân sách theo đầu ra, chú trọng các điều kiện, quy trình và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách theo đầu ra. Tập hợp có phân tích, bình luận kinh nghiệm quốc tế và trong nước về quản lý ngân sách theo đầu ra và rút ra bài học cho tỉnh Đắk Lắk; Khảo sát thực tiễn quản lý NSNN ở tỉnh Đắk Lắk, xác định rõ các điều kiện còn thiếu, các công việc cần chuẩn bị để có thể triển khai quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra; Đề xuất giải pháp chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để có thể triển khai từng bước quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk.

Ts. Lê Văn Nghĩa - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện

Kết quả, đề tài đã nghiên cứu làm rõ một số cơ sở lý luận về quản lý NSNN theo kết quả đầu ra: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, đối tượng quản lý. Trình bày một số mô hình quản lý NSNN; khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2017; Đưa ra một số giải pháp đổi mới nhằm chủ động tạo điều kiện cho quản lý chi NSNN tỉnh Đắk Lắk theo kết quả đầu ra trong 5 năm tới.

Ts. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận ý kiến của Hội đồng

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần hoàn thiện và bổ sung vào báo cáo theo quy định của một báo cáo khoa học.

Theo Sở KH&CN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.