Số lượt truy cập
Thống kê: 321.333
Trong năm: 708.046
Trong tháng: 39.575
Trong tuần: 7.352
Trong ngày: 114
Online: 33
  • Ban biên tập:
    Chịu trách nhiệm sản xuất: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN. Những người thực hiện: ThS. Phạm Gia Việt; Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Th.s Lê Đăng Pha; CN. Lương Minh Hồng

  • Đơn vị thực hiện:
    Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN

  • Đơn vị chủ quản:
    Sở KH&CN Đắk Lắk

  • 2022

Xem trước

Download tài liệu