Số lượt truy cập
Thống kê: 92.257
Trong tháng: 2.902
Trong tuần: 777
Trong ngày: 48
Online: 75

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli, Syker 1839) tại tỉnh Đắk Lắk.

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Thảo
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Yang Hanh
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung – Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
6 Từ tháng/năm: 10/2014
7 Đến tháng/năm: 07/2018
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu