Số lượt truy cập
Thống kê: 57.953
Trong tháng: 34.770
Trong tuần: 15.578
Trong ngày: 1.105
Online: 110

Chiến lược phát triển một số ngành công nghệ cao của một số nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Canađa, Nam Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Việt Nam.

1 Tóm tắt nội dung:
Chiến lược phát triển một số ngành công nghệ cao của một số nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Canađa, Nam Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia.
2 Tác giả: Phùng Minh Lai, Phùng Anh Tiến.
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Xuất bản: Tổng luận số 1 năm 2007. - ISSN 0866-7712.
5 Nguồn cung cấp:
6 Thời gian đăng:
7 Số trang: 59
8 Địa phương:

Xem trước

Download tài liệu