Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Chương trình tọa đàm chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/05/2019 - Tọa đàm Kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk