Số lượt truy cập
Thống kê: 412.841
Trong tháng: 48.724
Trong tuần: 10.139
Trong ngày: 164
Online: 83

Khảo nghiệm một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá có năng suất và hàm lượng tinh bột cao tại tỉnh Đắk Lắk


1. Tên nhiệm vụ: Khảo nghiệm một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá có năng suất và hàm lượng tinh bột cao tại tỉnh Đắk Lắk

Cấp quản lýTỉnh/Thành phố

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại: 0262 3825185

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

4. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống sắn kháng bệnh khảm lá trong nhà màng Tunnel và tuyển chọn được 01-02 giống sắn mới kháng bệnh khảm lá (giống do CIAT, Viện di truyền: HN1, HN3, HN5, HN36, HN80 và HN97), có năng suất và hàm lượng tinh bột cao để bổ sung cơ cấu giống sắn phục vụ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mục tiêu cụ thể:

 • Hoàn thiện 01 quy trình nhân nhanh giống sắn kháng bệnh khảm lá sắn trong nhà màng Tunnel.

 • Tuyển chọn được từ 01- 02 giống sắn mới kháng bệnh khảm lá cho năng suất từ 30-35 tấn/ha, hàm lượng tinh bột > 26% phù hợp với điều kiện sản xuất tại Đắk Lắk.

 • Hoàn thiện 02 quy trình thâm canh cho giống sắn kháng bệnh khảm lá được tuyển chọn.

 • Đào tạo, tập huấn và hội thảo về quy trình nhân nhanh giống sắn kháng khảm trong nhà màng Tunnel và quy trình thâm canh cho các nhà máy, doanh nghiệp, cán bộ và nông dân trồng sắn trên địa tỉnh Đắk Lắk và các địa phương lân cận.

5. Nội dung nghiên cứu chính:

 • Xây dựng được 2 nhà màng và hoàn thiện 01 quy trình nhân nhanh giống sắn trong nhà màng tunnel.

 • Khảo nghiệm một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất từ 30-35 tấn/ha, hàm lượng tinh bột > 26% phù hợp với điều kiện sản xuất tại Đắk Lắk.

 • Hoàn thiện 02 quy trình thâm canh cho 02 giống sắn kháng bệnh khảm lá mới được tuyển chọn.

 • Xây dựng 02 mô hình cho giống sắn kháng bệnh khảm lá mới được tuyển chọn.

 • Tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hội thảo đầu bờ về quy trình kỹ thuật nhân nhanh và thâm canh giống sắn kháng khảm.

6. Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

7. Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung 1: Xây dựng 02 nhà màng và hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống sắn kháng bệnh khảm lá trong nhà màng tunnel

- Xây dựng 02 nhà màng tunnel để nhân nhanh giống sắn kháng bệnh khảm lá (mỗi nhà màng 50 m2, tại Trung tâm khảo nghiệm sản phẩm giống cây trồng Tây Nguyên).

- Nghiên cứu hoàn thiện 01 quy trình nhân nhanh giống sắn sử dụng công nghệ nhà màng tunnel.

Nội dung 2: Khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống sắn kháng bệnh khảm lá tại tỉnh Đắk Lắk

- Khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống sắn kháng bệnh khảm lá tại trên đất đỏ (tại Buôn Ma Thuột).

- Khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống sắn kháng bệnh khảm lá tại trên đất xám (tại Krông Bông).

Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cho giống sắn kháng bệnh khảm lá tốt nhất được tuyển chọn ở nội dung 2 (02 giống) tại tỉnh Đắk Lắk

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng phân bón đến năng suất và chất lượng sắn trên đất đỏ và đất xám

- Nghiên cứu phương pháp trồng đến năng suất và chất lượng sắn trên đất đỏ và đất xám

- Hoàn thiện quy trình thâm canh giống sắn kháng bệnh khảm lá tại Đắk Lắk

Nội dung 4: Xây dựng mô hình thực nghiệm tại tỉnh Đắk Lắk (02 ha/mô hình/02 giống tại Eakar = 4 ha).

Nội dung 5: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo đầu bờ

- Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân nhanh giống sắn trong nhà màng Tunnel.

- Hội thảo đầu bờ đánh giá giống sắn mới áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh theo giống cho cán bộ và người dân tại địa phương.

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

 • 02 giống sắn kháng bệnh khảm lá, năng suất củ tươi > 35 tấn/ha, hàm lượng tinh bột >26%.

 • 20.000-30.000 hom giống sắn

 • 02 ha/mô hình/2 giống điểm tại Eakar = 4 ha

 • 01 Quy trình nhân nhanh giống sắn kháng bệnh khảm lá trong nhà màng Tunnel

 • 02 Quy trình thâm canh giống sắn kháng bệnh khảm lá (2 giống)

 • 01 báo cáo mô hình (02 giống)

 • 02 Bài báo khoa học (đăng ở tạp chí có chỉ số trong nước)

 • 01 Thạc sĩ KHCT (tốt nghiệp)

9. Thời gian thực hiện: 01/2023- 12/2025