Số lượt truy cập
Thống kê: 412.820
Trong tháng: 48.724
Trong tuần: 10.139
Trong ngày: 129
Online: 71

Nghiên cứu ứng dụng quy trình nhân nuôi và sản xuất nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) phù hợp với điều kiện Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng quy trình nhân nuôi và sản xuất nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) phù hợp với điều kiện Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cấp quản lýCơ sở

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 256 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại: 02623 726999

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Đăng Pha

4. Mục tiêu nghiên cứu:

5. Nội dung nghiên cứu chính:

  • Nghiên cứu đánh giá quy trình nhân giống cấp 1 và cấp 2 trong điều kiện Buôn Ma Thuột và xây dựng tài liệu hướng dẫn.

  • Nghiên cứu sử dụng giá thể địa phương thay thế để nuôi trồng nấm Trân Châu phù hợp với khí hậu Buôn Ma Thuột và xây dựng tài liệu hướng dẫn.

  • Xây dựng mô hình sản xuất nấm Trân Châu tại Buôn Ma Thuột quy mô 3.000 bịch phôi/năm (tương đương 200kg nấm/năm).

  • Tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu kết quả mô hình.

6. Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

7. Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá quy trình nhân giống cấp 1 và cấp 2 trong điều kiện Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Công việc 1: Ứng dụng quy trình nhân giống cấp 1 và cấp 2 nấm Trân Châu tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Công việc 2: Ứng dụng quy trình nhân giống cấp 2 nhân giống nấm Trân Châu tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Công việc 3: Xây dựng tài liệu hướng dẫn nhân giống nấm Trân Châu phù hợp với điều kiện thành phố Buôn Ma Thuột.

Nội dung 2: Nghiên cứu sử dụng giá thể địa phương thay thế để nuôi trồng nấm Trân Châu phù hợp với khí hậu Buôn Ma Thuột và xây dựng tài liệu hướng dẫn.

Công việc 1: Nhân giống cấp 2 nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) (quy mô 100 chai giống).

Công việc 2: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm trên một số các loại cơ chất có sẵn tại địa phương.

Công việc 3: Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình trồng nấm Trân Châu trong điều kiện thành phố Buôn Ma Thuột.

Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất nấm Trân Châu tại Buôn Ma Thuột quy mô 3.000 bịch phôi/năm (tương đương 200kg nấm/năm).

Nội dung 4: Tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu kết quả mô hình.

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

  • Nghiên cứu đánh giá quy trình nhân giống cấp 1 và cấp 2 trong điều kiện Buôn Ma Thuột và xây dựng tài liệu hướng dẫn.

  • Nghiên cứu sử dụng giá thể địa phương thay thế để nuôi trồng nấm Trân Châu phù hợp với khí hậu Buôn Ma Thuột và xây dựng tài liệu hướng dẫn.

  • Xây dựng mô hình sản xuất nấm Trân Châu tại Buôn Ma Thuột quy mô 3.000 bịch phôi/năm (tương đương 200kg nấm/năm).

  • Tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu kết quả mô hình.

9. Thời gian thực hiện: 5/2022 - 12/2023