Số lượt truy cập
Thống kê: 412.763
Trong tháng: 48.724
Trong tuần: 10.139
Trong ngày: 18
Online: 71

Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý, cảm quan và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê làm cơ sở xây dựng thương hiệu mật ong hoa cà phê Đắk Lắk


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý, cảm quan và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê làm cơ sở xây dựng thương hiệu mật ong hoa cà phê Đắk Lắk

Cấp quản lýTỉnh/Thành phố

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường (Trường Đại học Tây Nguyên)

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại: 0905426524

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quang Vinh

4. Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tính chất hóa lý, cảm quan và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê Đắk Lắk làm cơ sở xây dựng thương hiệu mật ong hoa cà phê Đắk Lắk.

5. Nội dung nghiên cứu chính:

  • Xây dựng được dữ liệu về thành phần hóa lý, sinh học và cảm quan của mật ong hoa cà phê tại vùng nghiên cứu.

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của mật ong hoa cà phề tại các vùng nghiên cứu.

  • Xác định sự biến động về thành phần và hoạt tính sinh học của mật ong theo thời gian bảo quản.

  • Xác định mối liên quan giữa điều kiện khí hậu thổ nhướng với chất lượng và hoạt tính sinh học của mật ong cà phê Đắk Lắk.

  • Xác định đặc điểm đặc trưng về đặc tính hóa lý, thành phần hoạt chất và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê Buôn Ma Thuột so với các loại mật ong khác.

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

7. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp hiện đại và các bộ TCVN để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tính chất hóa lý, cảm quan và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê Đắk Lắk

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

  • Bộ dữ liệu về đặc điểm cảm quan, đặc điểm hóa, sinh học và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê Đắk Lắk.

  • 01 bài báo trong nước, 01 bài báo quốc tế.

  • Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

9. Thời gian thực hiện: 4/2022- 12/2024