Liên kết website
Đắk Lắk giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ trong trường học

Đắk Lắk giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ trong trường học

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những nội dung giáo dục quan trọng ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Cư Kuin, huyện Cư Kuin ( Đắk Lắk), nhằm giúp học sinh vừa tiếp thu những tiến bộ xã hội, vừa giữ gìn, phát huy tốt nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 21.882
Online: 46