Liên kết website

1. Giáo dục:

  1. Trường Mẫu giáo

Có 2 trường mẫu giáo:

+   Trường Sao Mai, Thôn Phú Quý Xã Vụ Bổn, với 25 giáo viên

+   Trường  Hoa Thiên Lý, Thôn 12 Xã Vụ Bổn,  với 27 giáo viên

  1. Trường Tiểu học

Có 4 trường Tiểu Học :

+ Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thôn Phước Quý xã Vụ Bổn, với 52 Giáo Viên

+ Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Thôn 8 Xã Vụ Bổn, với 53 Giáo Viên

+ Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo: Thôn 9 Xã Vụ Bổn, với 45 Giáo Viên

+ Trường Tiểu Học Phan Bội Châu: Thôn Thanh Hợp, với 52 Giáo Viên

  1. Trường Trung học Cơ sở

Có 2 Trường Trung Học

+ Trung Học Cơ Sở Vụ Bổn, Thôn Phú Quý Xã Vụ Bổn, với 76 Giáo Viên

+ Trung Học Cơ Sở  Ngô Mây, Thôn 12 Xã Vụ Bổn, với 40 Giáo Viên

2. Y tế:

Giới thiệu chung về hoạt động y tế ở địa phương:

+ Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhưng Trạm y tế đã có rất nhiều cố gắng, đảm bảo đúng chế độ khám bệnh, khám bảo hiểm cho các đối tượng, kê đơn, cấp phát thuốc BHXH, đúng quy định, không để xảy ra tai biến trong chuyên môn, các chương trình được triển khai nghiêm túc.

Trạm xá:

+ Trạm Y tế xã Vụ Bổn, Thôn Thăng Quý Xã Vụ Bổn, điện thoại: 05003 525 617

3. Giao thông:

Số km đường bộ 28,2 km

Các loại phương tiện di chuyển hiện nay ở địa phương: Xe Thô sơ, ô tô, ô tô tải

4. Điện:

- Hệ thống điện lưới tại địa phương: 100% Thôn Buôn có điện

5. Bưu điện:

- Bưu điện văn hoá xã: có 01 điểm  Bưu điện đặt tại Thôn Phú Quý Xã Vụ Bổn

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 30.426
Online: 76