Liên kết website

1. Ông Lê Quảng Hưu - Bí thư Đảng ủy xã

1. Họ và tên: Lê Quang Hưu

2. Ngày tháng năm sinh: 14-01-1962

3. Quê quán: Hiệp Hòa – Bắc Giang

4. Chức vụ: Bí Thư Đảng Ủy xã Vụ Bổn

5. Học vị: Cử nhân 

6. Ngạch công chức: 01.003

7. Trình độ: Đại Học

 

- Chuyên môn:  Công Tác Đảng, luật

 

- Ngọai ngữ:

 

- Chính trị: Trung Cấp

 

- Tin học:

 

8. Điện thoại cơ quan: 05003525736

2. Ông Nguyễn Văn Khoản - Chủ tịch HĐND

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Khoản

2. Ngày tháng năm sinh: 19- 9 -1963

3. Quê quán: Quế Võ – Bắc Ninh

4. Chức vụ: CT HĐND xã Vụ Bổn

5. Học vị:Cử nhân

6. Ngạch công chức: 01.003

7. Trình độ: Đại Học

 

- Chuyên môn: Quản Lý Nhà Nước

 

- Ngọai ngữ: Anh văn B

 

- Chính trị: Trung Cấp

 

- Tin học: A

 

8. Điện thoại cơ quan:

3. Bà Phạm Thị Hồng Thuận - Phó Chủ tịch HĐND

1. Họ và tên: Phạm Thị Hồng Thuận

2. Ngày tháng năm sinh: 02 – 7 – 1981

3. Quê quán: Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng

4. Chức vụ: PCT HĐND

5. Học vị: 

6. Ngạch công chức: 

7. Trình độ: Cao Đẳng

 

- Chuyên môn: Quản Trị Văn Phòng

 

- Ngọai ngữ:

 

- Chính trị: Trung Cấp

 

- Tin học: A

 

8. Điện thoại cơ quan:

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 31.040
Online: 27