Liên kết website

I. NÔNG NGHIỆP

Giới thiệu chung về tình hình nông nghiệp ở địa phương, các loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh và các ngành nghề truyền thống, cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất gieo trồng: 8438,21 ha

Trong đó trồng các loại cây sau:

TT

TÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

SỐ LƯỢNG/

SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

1

Cây Cà Phê

1.52 tấn/ha

2

Cây Điều

1,24 tấn/ha

3

Cây Tiêu

2,72 tấn /ha

4

Cây Cao su

 

5

Cây Lúa Nước

6,36 tấn/ ha

6

Cây Ngô

5,53 tấn/ ha

7

Khoai

16,84 tấn / ha

8

Rau Xanh

21,29 tấn/ ha

9

Đậu Đỗ Các Loại

8-9  tạ /ha

 

Chăn nuôi:

TT

TÊN CÁC LOẠI VẬT NUÔI

SỐ LƯỢNG/SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

1

Trâu

337 tấn

2

197 tấn

3

Lợn

499 tấn

4

Gia Cầm

2500 quả

5

Thủy cầm

 

6

Ong

26 tấn

 

 

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 31.046
Online: 107