Số lượt truy cập
Thống kê: 320.737
Trong năm: 719.058
Trong tháng: 37.688
Trong tuần: 11.164
Trong ngày: 1.337
Online: 34

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 28/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN, nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 70-CV/ĐU ngày 02/8/2022 về việc thống nhất kế hoạch và thời gian Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 2 lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội Chi bộ 1

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 1 lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ngày 10/8, tại Hội trường Sở KH&CN, Chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN và các đồng chí trong Đoàn Đảng ủy Sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Tặng hoa cho Ban Chấp hành chi bộ 1 khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: đồng chí Nguyễn Thị Hằng, trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đại hội Chi bộ 2

 

Đoàn chủ tịch Đại hội Chi bộ 2 lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ngày 09/8, tại Hội trường Sở KH&CN, Chi bộ 2 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Đinh Khắc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN và các đồng chí trong Đoàn Đảng ủy Sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Tặng hoa cho Ban Chấp hành Chi bộ 2 khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: đồng chí Phạm Thế Trịnh, trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Hải Trung, trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đại hội Chi bộ 3

 

Ngày 05/8, tại Hội trường Sở KH&CN, Chi bộ 3 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Đinh Khắc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN và các đồng chí trong Đoàn Đảng ủy Sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Ban Chấp hành Chi bộ 3 khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: đồng chí Nguyễn Văn Khoa, trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Bình Tuy, trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Kim Thoa A'Drơng, trúng cử chức danh Chi ủy viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đại hội Chi bộ 4

 

Ngày 09/8, tại Hội trường Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi bộ 4 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN và các đồng chí trong Đoàn Đảng ủy Sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Tặng hoa cho Ban Chấp hành Chi bộ 4 khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hữu Phước, trúng cử chức danh Chi ủy viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đại hội Chi bộ 5

 

Đồng chí Phạm Gia Việt - Ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại
Đại hội chi bộ 5 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ngày 10/8, tại Hội trường Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN, Chi bộ 5 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Phạm Gia Việt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH&CN và các đồng chí trong Đoàn Đảng ủy Sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Tặng hoa cho Ban Chấp hành Chi bộ 5 khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: đồng chí Lê Đăng Pha, trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Ngọc Hương, trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Y Lem Niê, trúng cử chức danh Chi ủy viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan