Số lượt truy cập
Thống kê: 370.954
Trong tháng: 62.822
Trong tuần: 14.262
Trong ngày: 8
Online: 29

Ngày 03/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Ban Chủ trì Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh; Ông Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN; Ông Phạm Gia Việt - Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN; Ông Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, tổ chức, đoàn thể; các Viện, trường và các nhà khoa học.

 

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư trên các lĩnh vực là một vấn đề thường xuyên và cấp thiết. Nội dung cốt lõi khi tham gia cuộc CMCN lần thứ tư là thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số mà trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tiến tới chính quyền số gắn với nhiệm vụ cụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế mức độ chủ động tham gia CMCN lần thứ tư còn thấp; cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được; KH&CN và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội; quá trình chuyển đổi số còn chậm, thiếu chủ động; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp… và mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ có những đóng góp có giá trị cả về lý luận và thực tiễn để Hội thảo đưa ra được nhiều luận điểm mới, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng có kết quả có giá trị áp dụng triệt để cuộc CMCN lần thứ tư vào thực tiễn để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các nhà khoa học trình bày các tham luận: Cuộc CMCN lần thứ tư thúc đẩy phát triển nền kinh tế số; Chuyển đổi số trong nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng và giải pháp; Ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển mô hình năng lượng nông nghiệp công nghệ cao; Kinh tế tuần hoàn từ chất thải: Mô hình nghiên cứu thực tế tại tỉnh Đắk Lắk; Ứng dụng CMCN lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ góc nhìn giản lược hóa; Cơ hội, thách thức, quan điểm, giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam; Chuyển đổi số quy trình hoạt động của Đài phát thanh và xây dựng hệ thống truyền thanh đồng nhất 03 cấp; CMCN 4.0 và một số tác động đến lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam; Nhật ký điện tử - công cụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ chất chiết cà phê xanh làm nguyên liệu cho ngành hóa mỹ phẩm, vật liệu nano từ cà phê Robusta Đắk Lắk phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội giảm khí nhà kính trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ đánh giá tổng hợp tài nguyên và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư; MobiAgri - Hệ sinh thái và thời thời tiết ứng dụng các hệ tính năng chính trong tiếp cận cuộc CMCN thứ tư.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Nghiên cứu vận dụng sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội; Ứng dụng cuộc CMCN lần thứ tư trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; ứng dụng các công cụ thông minh như AI, Big Data, ToT… trong quản trị các nông sản của tỉnh; Các mô hình vận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đổi mới sáng tạo ở địa phương…

 

Ông Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu bế mạc Hội thảo

 

Bế mạc Hội thảo, Ông Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: CMCN 4.0 đang diễn ra với rất nhiều đột phá về công nghệ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số làm cho thế giới thực và thế giới ảo trở nên gắn kết chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết. Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất và quản trị ở cả tầm quốc gia và quốc tế. Những công nghệ này tác động mạnh mẽ đến sản xuất toàn cầu và ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, lao động, việc làm, an ninh, chính trị... CMCN 4.0 sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến mọi nền kinh tế, mọi ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.... đồng thời cũng thách thức vai trò của con người. CMCN 4.0 đang đòi hỏi một cuộc cách mạng về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ông cũng nêu lên những vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới tại tỉnh Đắk Lắk và đưa ra một số giải pháp tiếp tục vận dụng cuộc CMCN lần thứ 4 trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk.

 

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

Ông Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
trình bày tham luận "Cuộc CMCN lần thứ tư thúc đẩy phát triển nền kinh tế số"
 
Ông Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng
Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trình bày tham luận "Chuyển đổi số trong
nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk"
 
Bà Trần Thị Minh Châu - Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
trình bày tham luận "Cơ hội, thách thức, quan điểm, giải pháp phát triển kinh tế số
ở Việt Nam"
 
Ông Lê Văn Phước - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Novatus Global
trao đổi, thảo luận tại Hội thảo về ứng dụng công nghệ cao trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.