Số lượt truy cập
Thống kê: 394.856
Trong tháng: 74.746
Trong tuần: 19.523
Trong ngày: 414
Online: 66

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-SKHCN ngày 18/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc Kiểm tra Nhà nước đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn; sản xuất, kinh doanh phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/5/2022.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở

 

Hoạt động kiểm tra bao gồm 2 nội dung chính: Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện đo.

 

Ông Bùi Quốc Thọ - Kiểm soát viên chất lượng, thành viên đoàn kiểm tra các sản phẩm
cân bàn điện tử được sản xuất tại đơn vị

 

Hoạt động kiểm tra nằm trong kế hoạch thanh, kiểm tra hằng năm của Sở KH&CN, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động ngăn ngừa các hành vi vi phạm về đo lường, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn; sản xuất, kinh doanh phương tiện đo trên địa bàn tỉnh.

 

Kiểm tra công đoạn sản xuất cân ô tô tại đơn vị

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.