Số lượt truy cập
Thống kê: 412.783
Trong tháng: 48.724
Trong tuần: 10.139
Trong ngày: 62
Online: 85

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy Khối về Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 05/5/2022 của Đảng ủy Khối về Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Chiều ngày 20/5, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đảng ủy Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản của Đảng. Đồng chí Đinh Khắc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị, với sự tham của 82 cán bộ, đảng viên và quần chúng của Sở KH&CN.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Hội nghị được nghe các đồng chí Đinh Khắc Tuấn, đồng chí Phạm Gia Việt, đồng chí Nguyễn Văn Khoa phổ biến 04 chuyên đề:

Chuyên đề 01: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN
phổ biến Chuyên đề 01 (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Chuyên đề 02: Nghị quyết số 07/NQ-TU, ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy về Phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Phạm Gia Việt - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH&CN phổ biến
Chuyên đề 02 (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Chuyên đề 03: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chuyên đề 04: Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN phổ biến
Chuyên đề 03 và Chuyên đề 04 (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Qua Hội nghị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng của Sở KH&CN nhận thức sâu sắc về những chủ trương, quy định, định hướng của Đảng, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới để đưa các Kết luận, Quy định, Nghị quyết vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.