Số lượt truy cập
Thống kê: 425.501
Trong tháng: 73.750
Trong tuần: 25.632
Trong ngày: 836
Online: 110

GIỚI THIỆU CIAST ĐAKLAK

~~~ oOo ~~~

TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK

CENTER FOR INFORMATION - APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DAK LAK PROVINCE

Địa chỉ: 256 Phan Chu Trinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thọai: 0262.3726.999
Email: ttud@khcn.daklak.gov.vn,  thongtinkhcndaklak@gmail.com
 

CHỨC NĂNG:

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước; nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

NGUỒN LỰC THÔNG TIN KH&CN:

Mục tiêu:

Tạo lập kênh thông tin về lĩnh vực khoa học - công nghệ - môi trường trong nước và quốc tế nhằm phổ biến và phục vụ ứng dụng KH&CN cho các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Hệ thống hóa tra cứu các cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế; Kết nối mạng thư viện phục vụ tra cứu thông tin KH&CN. 

Tạo môi trường phát triển thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, phát triển thị trường KH&CN tại thành phố và khu vực. 

Cung cấp các dịch vụ về thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về KH&CN. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu thông tin Khoa học và công nghệ:

Với vốn tài liệu đa dạng và phong phú về các lĩnh vực được cung cấp trên mạng Internet nhằm phục vụ nhiều đối tượng nghiên cứu tham khảo, ứng dụng trong sản xuất đời sống.

Là nơi trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về KH&CN. 

A- Nguồn trong nước: chia thành hai nhóm chính:

I. Nhóm Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, tham khảo: 

(cần Đăng nhập thành viên hệ thống để có thể download tài liệu nghiên cứu tham khảo)

1. Kết quả đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học: Tổng cộng 5.953 đề tài thuộc các lĩnh vực

2. Công nghệ tổng hợp: Tổng cộng 18.874 tài liệu số hóa thành tập tin .pdf, .doc.

3. Luận án tiến sĩ: Nguồn cơ sở dữ liệu luận án tiến sĩ theo các lĩnh vực nghiên cứu Tổng cộng 9.834 tài liệu

4. Tài liệu KHKT nông lâm nghiệp. 

 II. Nhóm Cơ sở dữ liệu phục vụ phổ biến thông tin tiến bộ KHCN: 

(không cần đăng nhập thành viên, có thể xem tất cả nội dung học hỏi kinh nghiệm) 

5. Sách số hóa: Tổng cộng 2.300 đầu sách phân loại thành 10 lĩnh vực.

6. Tạp chí, bản tin KH&CN: Hằng năm. 

7. Phim KH&CN: Chuyên mục truyền hình, Phim KH&CN, Tiến bộ Kỹ thuật.

8. Tổng luận KH&CN: Tổng luận KH&CN 

9. Hỏi đáp KHKT: CSDL 10 vạn câu hỏi đáp KHKT.

B- Nguồn Quốc tế: (cần Đăng nhập thành viên hệ thống để có thể download tài liệu nghiên cứu tham khảo)

CSDL toàn văn SpringerLink: Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.