Số lượt truy cập
Thống kê: 425.524
Trong tháng: 73.750
Trong tuần: 25.632
Trong ngày: 882
Online: 74

TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK

CIAST - CENTER FOR INFORMATION - APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DAK LAK PROVINCE

~~~  oOo  ~~~

QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN

     Qui định bảo mật của CIAST được đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho thongtinkhcndaklak.vn và thongtinkhcndaklak.vn sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào.

      Khi sử dụng hoặc truy nhập thongtinkhcndaklak.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này,  bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua mợt trong các địa chỉ email: ttud@khcn.daklak.gov.vn hoặc thongtinkhcndaklak@gmail.com

     thongtinkhcndaklak.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Website  của CISST như thế nào. Xin vui lòng đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

     Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Website  của CIAST này có nghĩa rằng bạn đã đồng ý và chấp nhận các ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

    Tập hợp các thông tin

Website  của CIAST tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: Họ và tên, email, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hay sử dụng Website của CIAST.

Website  của CIAST sẽ quản trị các thông tin của người truy cập vào Website như: Địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào Website, và các dữ liệu khác. Chúng tôi được toàn quyền sử dụng các dữ liệu này vào các tính năng của website.

     Cách thức sử dụng thông tin

     Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp vào việc phản hồi, giải đáp thông tin, đáp ứng các yêu cầu của bạn.Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với những tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của bạn. Các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp sẽ được chúng tôi bảo đảm tính chính xác, an toàn, nguyên vẹn và bảo mật.

     Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật trong các trường hợp có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo qui trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của CIAST sở hữu trang web thongtinkhcndaklak.vn.com, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

     Sửa đổi và hủy bỏ thông tin tài khoản 

     Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Khi bạn xóa các thông tin tài khoản trên website, hệ thống của chúng tôi vẫn có thể khôi phục những thông tin đó để sử dụng, giải quyết trong các trường hợp cần thiết như: Giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của Website  của CIAST của chúng tôi.

    Bảo mật

     Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên thongtinkhcndaklak.vn đều được bảo vệ, thongtinkhcndaklak.vn ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên thongtinkhcndaklak.vn không đảm bảo về tính bảo mật này, và thongtinkhcndaklak.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Qui định bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế thongtinkhcndaklak.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

      Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến thongtinkhcndaklak.vn hoặc các thành viên khác của CIAST qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website thongtinkhcndaklak.vn, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

     Điều khoản thay đổi

     Các điều khoản Bảo mật trên đây có thể được sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của Website  của CIAST. Bạn vui lòng thường xuyên cập nhật để biết về các thông tin thay đổi. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Website, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ E-mail ở đầu trang. Khi bạn tiếp tục sử dụng Website này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.