Số lượt truy cập
Thống kê: 445.345
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 414
Online: 81

TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK

CENTER FOR INFORMATION - APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DAK LAK PROVINCE

~~~  oOo  ~~~

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE

 

      HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -  Thongtinkhcndaklak.vn là sở hữu của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắk Lắk ( viết tắt là CIAST ). Đây là Website phổ biến thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

     Thongtinkhcndaklak.vn hỗ trợ việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, quản lý, khai thác và phát triển điểm thông tin khoa học và công nghệ của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

     Các thành viên tham gia trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ là người dùng khai thác thông tin trên Thongtinkhcndaklak.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

     Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ trên Thongtinkhcndaklak.vn.

NỘI DUNG QUY CHẾ

 1. Giải thích từ ngữ
  • Thongtinkhcndaklak.vn: Là website của Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.
  • Quy chế hoạt động: là Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ trên Thongtinkhcndaklak.vn.
  • Thành viên: là người tham gia đăng ký thành viên trên Thongtinkhcndaklak.vn
  • Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Dùng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
  • Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.
 2. Tên miền Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ là: www.Thongtinkhcndaklak.vn do CIAST sở hữu và quản lý.
 3. Thành viên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp được Sàn giao dịch thương mại Thongtinkhcndaklak.vn công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ cụ thể:

•       Người đăng tài liệu: là thành viên của thongtinkhcndaklak.vn. Thành viên sử dụng tài khoản của mình để Upload tài liệu trên trang thongtinkhcndaklak.vn.

•       Người tải tài liệu: là người thành viên của thongtinkhcndaklak.vn. Thành viên sử dụng tài khoản của mình để tải tài liệu trên trang thongtinkhcndaklak.vn. Thành viên sẽ phải trả phí hoặc không tuy theo loại tài liệu và mức giới hạn cho phép tải tài liệu do CIAST thiết lập.

 1. Quy định về hoạt động khai thác và đăng tải tài liệu

•       Thành viên cần khai báo các Thông Tin Cá Nhân và được chứng thực bởi Thongtinkhcndaklak.vn trước khi đăng hay tải tài liệu. Các thông tin được cung cấp bởi thành viên là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

•       Các tài liệu đăng tải trên Thongtinkhcndaklak.vn chỉ chấp nhận các tài liệu về Khoa học và công nghệ, đồng thời không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.

•       Các tài liệu đăng tải trên Thongtinkhcndaklak.vn phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, đáp ứng các tiêu chuẩn của CIAST quy định về tài liệu đăng tải.

•       Tài liệu trên Thongtinkhcndaklak.vn được CIAST kiểm duyệt chất lượng và giám sát chặt chẽ trước khi đăng tải lên.

•       Người tải tài liệu không phải trả phí đối với nhóm tài liệu cung cấp miễn phí, hoặc sẽ phải trả một mức phí nhất định để có được tài liệu thuộc nhóm trả phí theo quy định của CIAST.

 1. Giải quyết khiếu nại :

•       Nếu có khiếu nại về nội dung tài liệu, về người đăng tài liệu hoặc về chất lượng dịch vụ của website. Thành viên gửi khiếu nại theo địa chỉ email : ttud@khcn.daklak.gov.vn hoặc thongtinkhcndaklak@gmail.com

•       Nếu khiếu nại hợp lệ, CIAST sẽ tiếp nhận và xử lý khiếu nại.

•       Nếu khiếu nại không hợp lệ thì CIAST gửi thông báo trả lời.

 1. Quy định về xử lý vi phạm

•       Nếu Người dùng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua thongtinkhcndaklak.vn của CIAST vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn về vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, nội dung… vui lòng thông báo cho CIAST.

•       CIAST sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà CISST nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật.