Số lượt truy cập
Thống kê: 445.357
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 441
Online: 80

TT

NGÀY CẤP GCN

SỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP GCN

SỐ GCN

TÊN ĐỀ TÀI

CẤP
THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRI NHIỆM VỤ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Tỉnh

Cơ sở

Năm 2022

 

 

 

 

 

1

21/01/2022

03/QĐ-TTƯD

89/01/2022/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu từ đài hoa cây Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa) trồng tại Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

PGS.TS Lê Tiến Dũng

 

2

24/02/2022

05/QĐ-TTƯD

90/02/2022/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng đồng vị rơi lắng đánh giá xói mòn trên đất sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên

PGS.TS Trình Công Tư

 

3

03/07/2022

08/QĐ-TTƯD

91/03/2022/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng kỹ thuật để nhân giống gà Tò trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

ThS. Lê Nữ Hòa

 

4

03/07/2022

09/QĐ-TTƯD

92/04/2022/ĐK-KQKHCN

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện nay

 

X

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

ThS. Nguyễn Thị Vân Lam

 

5

30/3/2022

15/QĐ-TTƯD

93/05/2022/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến 2030

X

 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

TS. Nguyễn Khắc Bình Minh;
TS. Đinh Khắc Tuấn

 

6

04/01/2022

16/QĐ-TTƯD

94/06/2022/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình nuôi vịt kiêm dụng PT trên đệm lót sinh học tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk

ThS. Nguyễn Nam

 

7

04/12/2022

20/QĐ-TTƯD

95/07/2022/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh và vi sinh vật vùng rễ góp phần phát triển cà phê bền vững

X

 

Trường Đại học Đà Lạt

PGS.TS Trần Văn Tiến

 

8

16/5/2022

34/QĐ-TTƯD

96/08/2022/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu đất sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

TS. Trần Xuân Biên

 

9

06/02/2022

38/QĐ-TTƯD

97/09/2022/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình chăn nuôi dê Bách Thảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk

 

X

Trường Đại học Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Đức Điện

 

10

07/01/2022

54/QĐ-TTƯD

98/10/2022/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng giống Lạc L27, L20 và L23 năng suất cao tại huyện Krông Bông

 

X

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Bông

CN. Nguyễn Văn Nguyên

 

11

07/01/2022

55/QĐ-TTƯD

99/11/2022/ĐK-KQKHCN

Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trường Đại học Tây Nguyên

TS. Đinh Hữu Hùng

 

12

19/7/2022

64/QĐ-TTƯD

100/12/2022/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trường Đại học Đông Á

PGS.TS. Hoa Hữu Lân

 

13

19/7/2022

65/QĐ-TTƯD

101/13/2022/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Lương Hữu Tâm

 

14

08/09/2022

73/QĐ-TTƯD

102/14/2022/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế biến trà túi lọc từ cây măng tây tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

ThS. Lê Đăng Pha

 

15

08/12/2022

74/QĐ-TTƯD

103/15/2022/ĐK-KQKHCN

Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột

X

 

Trung tâm Phân tích và Dự báo

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương