Số lượt truy cập
Thống kê: 445.396
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 538
Online: 76

TT

NGÀY CẤP GCN

SỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP GCN

SỐ GCN

TÊN ĐỀ TÀI

CẤP
THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRI NHIỆM VỤ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Tỉnh

Cơ sở

Năm 2018

 

 

 

 

 

1

29/3/2018

06/QĐ-TTTK

43/01/2018/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng quy trình canh tác tổng hợp xây dựng mô hình trồng cây Gấc (Momordica cochinchinensis) hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk - 256 Phan Chu Trinh, Tp.BMT - 02623954193

CN Hồ Thị Huyền Trang - 0917247447

20/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2018

2

28/5/2018

11/QĐ-TTTK

44/02/2018/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu tín dụng ngân hàng tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

X

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

TS. Trịnh Đức Minh
- 0914 032 600

28/QĐ-SKHCN ngày 05/02/2018

3

28/5/2018

12/QĐ-TTTK

45/03/2018/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình liên kết nông dân – doanh nghiệp để sản xuất và kinh doanh cà phê mang Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

X

 

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

TS Công Huyền Tôn Nữ Tuấn Nam
- 0905 213 868

86/QĐ-SKHCN ngày 02/5/2019

4

28/5/2018

13/QĐ-TTTK

46/04/2018/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý khoa học công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Đắk lắk

ThS Trần Cát Lâm
0914099640

 

5

27/6/2018

16/QĐ-TTTK

47/05/2018/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng công nghệ tiên tiến để phát triển sản xuất rau tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Công  ty TNHH Chiến lược Xanh

KS. Trần Kim Hội

92/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2018

6

27/6/2018

14/QĐ-TTTK

48/06/2018/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu ứng dụng công cụ kinh tế môi trường để đánh giá tác động của việc trồng cao su trên đất rừng khộp tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Môi trường (IES) - 300A Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp.HCM

PGS.TS Phùng Chí Sỹ
- 028.39404272
Người nộp: Dương Hoàng Nhơn (0905 506 706) - Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk

125/QĐ-SKHCN

7

27/6/2018

15/QĐ-TTTK

49/07/2018/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng rau thủy canh ở không gian hẹp cho các hộ dân thành phố Buôn Ma Thuột

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

KS. Y Lem Niê

152/QĐ-SKHCN ngày 20/6/2018

8

11/05/2018

24/QĐ-TTTK

50/08/2018/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở 02 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

TS Trương La

311/QĐ-SKHCN ngày 29/10/2018

9

12/12/2018

26/QĐ-TTTK

51/09/2018/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đánh giá một số giống lúa có khả năng chịu hạn và biện pháp canh tác tổng hợp cho vùng khó khăn về nước tưới tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên

ThS Hồ Công Trực
Người nộp: Hồ Hữu Huân (0905 854 647 hohuuhuan.ttd@gmail.com)

343/QĐ-SKHCN ngày 03/12/2018

10

12/12/2018

27/QĐ-TTTK

52/10/2018/ĐK-KQKHCN

Phát triển chuỗi giá trị xoài trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS Đặng Đinh Đức Phong
0944 748 778

330/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2018

Năm 2019

 

 

 

 

 

1

23/4/2019

07/QĐ-TTTK

53/01/2019/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm Cây Sachi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Hội Nông dân huyện Krông  Búk

KS. Cao Thị Thúy Nga
0973041456

35/QĐ-SKHCN ngày 6/3/2019

2

23/4/2019

08/QĐ-TTTK

14/02/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu chế biến vỏ quả cacao làm thức ăn chăn nuôi

X

 

Công ty TNHH Ca Cao Nam Trường Sơn

KS. Hồ Thị Phương Hiếu
0977283102

59/QĐ-SKHCN ngày 20/3/2019

3

23/4/2019

 

55/03/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu chế biến thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho bò nuôi vỗ béo nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trường Đại học Tây Nguyên

PGS.TS Văn Tiến Dũng
0914075140

60/QĐ-KHCN ngày 20/3/2019

4

23/4/1019

10/QĐ-TTTK

56/04/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli, Sykes 1839) tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Công ty Cổ phần Yang Hanh

KS. Trần Văn Thảo
0978648678

18/QĐ-SKHCN ngày 22/01/2019

5

15/7/2019

16/QĐ-TTTK

57/05/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WebGis quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

KS. Vũ Văn Đông

138/QĐ-SKHCN ngày 15/7/2019

6

15/7/2019

17/QĐ-TTTK

58/06/2019/ĐK-KQKHCN

Đánh giá mức độ ô nhiễm và ứng dụng công nghệ xử lý một số yếu tố gây ô nhiễm nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Địa lý Kinh tế xã hội và Phát triển (SEGDI)

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn 0913236266

42/QĐ-SKHCN ngày 15/7/2019

7

23/7/2019

18/QĐ-TTTK

59/07/2019/ĐK-KQKHCN

Dịch tễ học phân tử của virus đường ruột typ 71 lưu hành ở Đắk Lắk

X

 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

TS. Lê Văn Tuấn
0935773799

61/QĐ-SKHCN ngày 20/3/2019

8

30/8/2019

20/QĐ-TTTK

60/08/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu giải  pháp hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Học viện Hành chính Quốc gia

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
0945315737

139/QĐ-SKHCN ngày 27/6/2019

9

30/8/2019

21/QĐ-TTTK

61/09/2019/ĐK-KQKHCN

Xây dựng điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

Thạc sỹ Nguyễn Bình Doãn
0943133330

63/QĐ-SKHCN  ngày 25/3/2019

10

30/8/2019

22/QĐ-TTTK

62/10/2019/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng Chuối tiêu hồng (Musa Paradisiaca.L) bằng cây giống nuôi cấy mô trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

Thạc sỹ Lê Xuân Hảo
0914527769

77/QĐ-SKHCN ngày 11/4/2019

11

30/8/2019

23/QĐ-TTTK

63/11/2019/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Trôm (Sterculiafoetida) trên vùng khô hạn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

TS. Phạm Trọng Nhân
0979405638

204/QĐ-SKHCN ngày 19/8/2019

12

09/11/2019

24/QĐ-TTTK

64/12/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu thành phần hóa học, tiêu chuẩn kiểm nghiệm,
 tác dụng dược lý bài thuốc cai nghiện rượu của ông Lê Văn Lâm
tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Hội dưỡng sinh tâm thể tỉnh Đắk Lắk

BS.CKI. Hồ Việt Sang
0909787899
 (HỒ VINH HÀ)

211/QĐ-SKHCN ngày 26/8/2019

13

24/10/2019

25/QĐ-TTTK

65/13/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất dầu gội đầu từ trái Bồ kết (Fructus gleditschiae) tại tỉnh Đắk Lắk

Không sử dụng NSNN

Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất hóa mỹ phẩm Đại Gia Nguyên

CN. Phan Nguyễn Tố Tố Trâm - 0932888173

613/XNKQKHCN-SKHCN ngày 23/9/2019

14

28/10/2019

26/QĐ-TTTK

66/14/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp cho phát triển nông lâm nghiệp tại hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Quyền Đình Hà
0903275650

24/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2019

15

28/10/2019

27/QĐ-TTTK

67/15/2019/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu xác định hoạt tính chống oxy hóa, ức chế tế bào ung thư từ một số cây thuốc bản địa của Đắk Lắk

X

 

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á

TS. Đặng Bách Tài
0934442222

254/QĐ-SKHCN ngày 14/10/2019