Số lượt truy cập
Thống kê: 445.371
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 473
Online: 89

TT

NGÀY CẤP GCN

SỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP GCN

SỐ GCN

TÊN ĐỀ TÀI

CẤP
THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRI NHIỆM VỤ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Tỉnh

Cơ sở

Năm 2016

 

 

 

 

 

1

28/3/2016

75/QĐ-SKHCN

01/2016/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng đuôi đỏ (Hemibagrus wyckioides) tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản nước ngọt miền Trung

Tiến sỹ Phan Đinh Phúc

124/QĐ-SKHCN Ngày 02/6/2015

2

14/6/2016

08/QĐ-TTTK

02/2016/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu  đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nhân lực trí thức dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

PGS.TS.

04/QĐ-SKHCN Ngày 06/01/2016

3

24/6/2016

09/QĐ-TTTK

03/2016/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Công An tỉnh Đắk Lắk

Đại tá  Đoàn Quốc Thư

151/QĐ-SKHCN Ngày 07/6/2016

4

18/7/2016

12/QĐ-TTTK

04/2016/ĐK-KQKHCN

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng, yếu tố nguy cơ bệnh tay chân miệng ở tỉnh Đắk Lắk

X

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

BS.CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn

150/QĐ-SKHCN Ngày 07/6/2016

5

09/05/2016

  24/QĐ-TTTK

05/2016/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm nấm Chân dài (Clitocybe maxima) tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

KS. Vũ Thị Hà

202/QĐ-SKHCN Ngày 09/8/2016

6

09/05/2016

 25/QĐ-TTTK

06/2016/ĐK-KQKHCN

Trồng thử nghiệm cây Dâu tây (Fragaria) tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

KS Y Lem Niê

212/QĐ-SKHCN Ngày 23/8/2016

7

27/9/2016

30/QĐ-TTTK

07/2016/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học góp phần phát triển bền vững ngô và lúa tại vùng đồng bào thiểu số tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Nghiên cứu Đất, phân bón và Môi trường Tây Nguyên

PGS.TS Trình Công Tư

159/QĐ-SKHCN Ngày 17/6/2016

8

21/10/2016

33/QĐ-TTTK

08/2016/ĐK-KQKHCN

Dấu ấn Đạo phật tại huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

X

 

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

Đạo đức Thích Hải Định

466/XNKQKHCN-SKHCN

9

14/11/2016

37/QĐ-TTTK

09/2016/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea Kar

ThS. Nguyễn Tấn Lượng

232/QĐ-SKHCN Ngày 22/9/2016

10

16/11/2016

37/QĐ-TTTK

10/2016/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu giải pháp tăng cường thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao một số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Mai Lan Phương

248/QĐ-SKHCN Ngày 16/11/2016

11

12/05/2016

42/QĐ-TTTK

11/2016/ĐK-KQKHCN

Chọn lọc, ứng dụng một số nấm ký sinh côn trùng trong đất có khả năng phòng trừ côn trùng hại rễ cây cà phê”

X

 

Viện KHKT NLN Tây Nguyên

ThS. Đào Thị Lan Hoa

291/QĐ-SKHCN Ngày 02/12/2016

12

12/08/2016

43/QĐ-TTTK

12/2016/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) tại Đắk Lắk

X

 

Viện KHKT NLN Tây Nguyên

TS. Trần Vinh

249/QĐ-SKHCN Ngày 19/10/2016

13

13/12/2016

43a/QĐ-TTTK

13/2016/ĐK-KHCN

Hoàn thiện công nghệ sản xuất gạch không nung từ các nguồn nguyên liệu tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trung Hà

KS Phạm Ngọc Hoàng

255/QĐ-SKHCN Ngày 24/10/2016

Năm 2017

 

 

 

 

 

1

16/02/2017

04a/QĐ-TTTK

01/2017/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng của hoạt động tôn giáo trong việc bảo tổn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng báo dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

PGS.TS Lương Quỳnh Khuê

613/QĐ-SKHCN Ngày 27/12/2016

2

03/10/2017

06/QĐ-TTTK

02/2017/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng công nghệ làm nấm rơm (Volvariella volvacea) trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea Súp

 

17/QĐ-SKHCN ngày 09/02/2017

3

03/10/2017

07/QĐ-TTTK

03/2017/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần triển vọng; Xây dựng quy trình sản xuất hạt giống xác nhận cho các giống lúa được tuyển chọn tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

0710 3861 954

50/QĐ-SKHCN ngày 16/02/2016

4

04/05/2017

09/QĐ-TTTK

04/2017/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng xen một số giống cây bơ ghép trong vườn cà phê tại các vùng đồng bào thiểu số tỉnh Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

ThS Phùng Quang Vinh
0915 506 605

60/QĐ-SKHCN ngày 30/3/2017

5

04/05/2017

10/QĐ-TTTK

05/2017/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hoạt động Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

BS.CKII Doãn Hữu Long (CNNV);
0914 587 777

13/QĐ-SKHCN ngày 23/01/2017

6

04/10/2017

11/QĐ-TTTK

06/2017/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng quy trình sản xuất chế phẩm lên men Lactic để ủ chua một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tại Đắk Lắk

X

 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

KS Nghiêm T. Minh Thu - 0918 275 067

 63/QĐ-SKHCN ngày 30/3/2017

7

04/11/2017

12/QĐ-TTTK

07/2017/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm hoa lan Miltonia sp. và cây Hồng môn (Anthurium adreonum) bằng cây giống nuôi cấy mô tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

X

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

CN Hồ Thị Huyền Trang - 0917 247 447

30/QĐ-SKHCN ngày 28/02/2017

8

05/11/2017

15/QĐ-TTTK

08/2017/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng quy trình trồng và thu hoạch 04 loại dược liệu theo hướng GACP góp phần tăng thu nhập cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS. Đinh Văn Phê (NCC) - 0975.910.167

61/QĐ-SKHCN ngày 30/3/2017

9

30/5/2017

16/QĐ-TTTK

09/2017/ĐK-KQKHCN

Thử nghiệm chế phẩm sinh học GCM (Hàn Quốc) trong tái canh cà phê tại tỉnh Đắk Lắk

X

 

Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn

TS. Nguyễn Văn Toàn (Viện trưởng) - 043.62885.000

95/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2017

10

30/5/2017

17/QĐ-TTTK

10/2017/ĐK-KQKHCN

Xây dựng một số mô hình cây trồng, vật nuôi bản địa có lợi thế hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk, đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình

X

 

Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn

TS Nguyễn Võ Linh (PCT Hội đồng KH Viện) - 0912.082.000

94/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2017

11

15/8/2017

21/QĐ-TTTK

11/2017/Đk-KQKHCN

Thu thập, tuyển chọn và xác định các chất có hoạt tính sinh học trong chữa trị bệnh đái tháo đường Type 2 từ một số cây thuốc tại Đắk Lắk

X

 

Viện CNSH và MT, Đại học Tây Nguyên

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng  - 0905426524

170/QĐ-SKHCN ngày 25/5/2017

12

27/9/2017

25/QĐ-TTTK

12/2017/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng công nghệ lò trung tần trong công đoạn nấu luyện gang để sản xuất các sản phẩm gang đúc tại Đắk Lắk

X

 

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Đắk Hải - Khu công nghiệp Tân Hòa 1, Tp>BMT - 02623.877266

KS Nguyễn Văn Phan - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Đắk Hải - 0913434387

03/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2017

13

10/09/2017

26/QĐ-TTTK

13/2017/ĐK-KQKHCN

Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk

X

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

TS Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - 0913545346

220/QĐ-SKHCN ngày 11/7/2017

14

 

 

14/2017/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

X

 

Công An tỉnh Đắk Lắk

ThS Nghiêm Thanh Thủy - Trưởng phòng PA83, Công An tỉnh Đắk Lắk - 0913.471.199

169/QĐ-SKHCN ngày 25/5/2017