STT Tên đề tài/dự án Thời gian Cấp quản lý Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì #
1 Thực thi chính sách tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/2021 - 10/2022 Cơ sở ThS. ĐInh Thị Bích Thu Chi tiết
2 Nghiên cứu ứng dụng quy trình nhân nuôi và sản xuất nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) phù hợp với điều kiện Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 5/2022 - 12/2023 Cơ sở ThS. Lê Đăng Pha Chi tiết
3 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 12/2019 - 12/2020 Cơ sở Tiến sĩ Vương Hữu Nhi Chi tiết
4 Nghiên cứu sử dụng bê tông tính năng cao gia cường cốt sợi để chế tạo tấm chắn rác, nắp hố ga và bó vỉa hoa văn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/2023 - 04/2025 Cơ sở TS. Lê Hoàng An Chi tiết
5 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phát thải carbon thấp và chuyển đổi sinh khối biomass trong hệ thống sản xuất cà phê tại Đắk Lắk 01/2023 - 12/2024 Cơ sở PGS.TS Ngô Kim Chi Chi tiết
6 Thực trạng phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại tỉnh Đắk Lắk và kiến nghị giải pháp 03/2023 - 10/2024 Cơ sở TS. Nguyễn Thành Dũng Chi tiết
7 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ địa không gian xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích, quản lý tài nguyên rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh Đắk Lắk 01/2023 - 12/2024 Cơ sở PGS.TS. Trịnh Lê Hùng Chi tiết
8 Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị sấy bơm nhiệt có hỗ trợ gia nhiệt bằng nguồn năng lượng tái tạo ứng dụng sấy một số loại nông sản, dược liệu có giá trị kinh tế tại tỉnh Đắk Lắk 01/2023 - 07/2024 Cơ sở TS. Đoàn Văn Bình Chi tiết
9 Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý 02/2023 - 12/2024 Cơ sở TS. Nguyễn Thành Dũng Chi tiết
10 Ứng dụng dữ liệu Viễn thám và GIS để phân vùng khô hạn, đánh giá một số loại sử dụng đất làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk 02/2023 - 08/2025 Cơ sở PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương Chi tiết
11 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ địa không gian xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích, quản lý tài nguyên rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh Đắk Lắk 01/2023 - 12/2024 Cơ sở PGS.TS. Trịnh Lê Hùng Chi tiết
12 Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Gai xanh (Boehmeria nivea (L.) Gaud) lấy sợi và sản xuất phân bón hữu cơ tại tỉnh Đắk Lắk 02/2023 - 12/2024 Cơ sở ThS. Nguyễn Bình Doãn Chi tiết
13 Khảo nghiệm một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá có năng suất và hàm lượng tinh bột cao tại tỉnh Đắk Lắk 01/2023 - 12/2025 Cơ sở PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Chi tiết
14 Giải pháp tiếp cận thị trường Cộng hòa Liên bang Đức đối với sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk 12/2022 - 12/2024 Cơ sở TS. Nguyễn Ngọc Tuyên Chi tiết
15 Xây dựng hệ thống bài học bổ trợ kiến thức trực tuyến thông minh dành cho giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12/2020 - 05/2022 Cơ sở ThS. Trần Vũ Hải 1) Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam 2) Trường THCS Trưng Vương 3) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
16 Nghiên cứu hiện trạng và một số giải pháp phát triển cây ăn quả có múi tại Đắk Lắk 12/2018 - 12/2022 Cơ sở ThS. Đặng Đinh Đức Phong Trạm Khuyến nông Ea Súp; Trạm Khuyến nông Buôn Đôn; Trạm Khuyến nông Ea Kar Chi tiết
17 Thu thập, đánh giá, bảo tồn và định hướng ứng dụng nguồn gen vi sinh vật bảo vệ thực vật (vi sinh vật gây hại và vi sinh vật có ích) trên cây ăn quả tại tỉnh Đắk Lắk 4/2022 - 12/2023 Cơ sở ThS. Lê Đình Thao Chi tiết
18 Đánh giá thực trạng phát triển cây mắc ca và đề xuất vùng trồng thích hợp theo hướng an toàn tại tỉnh Đắk Lắk 4/2022 - 4/2024 Cơ sở TS. Trần Vinh Chi tiết
19 Nghiên cứu tác động của yếu tố khí hậu tới các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk 4/2022 - 03/2024 Cơ sở ThS. Giang Thị Phương Thảo Chi tiết
20 Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý, cảm quan và hoạt tính sinh học của mật ong hoa cà phê làm cơ sở xây dựng thương hiệu mật ong hoa cà phê Đắk Lắk 4/2022 - 12/2024 Cơ sở TS. Nguyễn Quang Vinh Chi tiết