Số lượt truy cập
Thống kê: 412.774
Trong tháng: 48.724
Trong tuần: 10.139
Trong ngày: 45
Online: 80

Xác định giá trị khoa học của các loài nấm dược liệu thuộc họ linh chi (Ganodermataceae) ở tỉnh Đắk Lắk và phát triển thành sản phẩm thương mại

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: PGT.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Đại học Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 12/2020
7 Đến tháng/năm: 12/2022
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu