Số lượt truy cập
Thống kê: 320.693
Trong năm: 719.058
Trong tháng: 37.688
Trong tuần: 11.164
Trong ngày: 1.195
Online: 44
  • Ban biên tập:
    Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Phạm Gia Việt; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thành Viên: ThS. Lê Đăng Pha; Thư ký Ban biên tập: CN. Trần Thị Định

  • Đơn vị thực hiện:
    Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk

  • Đơn vị chủ quản:

  • 2023

Xem trước

Download tài liệu