Số lượt truy cập
Thống kê: 295.346
Trong năm: 720.191
Trong tháng: 51.118
Trong tuần: 7.447
Trong ngày: 270
Online: 66

Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Thụy
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk; Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về phát triển.
6 Từ tháng/năm: 08/2020
7 Đến tháng/năm: 05/2023
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu