Số lượt truy cập
Thống kê: 295.326
Trong năm: 720.191
Trong tháng: 51.118
Trong tuần: 7.447
Trong ngày: 173
Online: 64
  • Ban biên tập:
    Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Phạm Gia Việt; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thành Viên: ThS. Lê Đăng Pha; Thư ký Ban biên tập: CN. Trần Thị Định

  • Đơn vị thực hiện:
    Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk

  • Đơn vị chủ quản:

  • 2023

Xem trước

Download tài liệu