Số lượt truy cập
Thống kê: 277.081
Trong năm: 664.938
Trong tháng: 52.311
Trong tuần: 14.447
Trong ngày: 755
Online: 64

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với cà phê, hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Toản
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: - Viện Khoa học Khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu - Các tổ chức địa phương: Trạm khuyến nông huyện Cư Kuin, Trạm khuyến nông huyện Krông Pắc, Trạm khuyến nông huyện Cư’Mgar.
6 Từ tháng/năm: 09/2019
7 Đến tháng/năm: 7/2021
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu