Số lượt truy cập
Thống kê: 445.395
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 530
Online: 78
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Phạm Thanh Liêm Thành viên Ban biên tập Th.s Trần Cát Lâm CN. Lê Thị Ngọc Hương Thư ký Ban biên tập CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế - chính sách

  1. Kế hoạch số 3235/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  2. Một số kết quả về hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

  3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Lắk một số kết quả đạt được trong xây dựng và phát triển.

  4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Lắk - Hành trình xây dựng và khẳng định năng lực.

  5. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Đắk Lắk - 15 năm hình thành và phát triển.

  6. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở trong những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

  7. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao nhiều tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào thực tiễn.

  8. Kết quả dự án "Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk .

  9. Ảnh hưởng của lượng phân Chitosan-nema phun cho cây cà phê vối giai đoạn kiến thiết cơ bản trên đất tái canh tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

  10. Xây dựng mô hình trồng rau thủy canh ở không gian hẹp cho các hộ dân thành phố Buôn Ma Thuột.

  11. Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai (gà nòi x gà ri) khi nuôi bằng các loại thức ăn khác nhau.

  12. Hiệu quả chuỗi liên kết trong sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

 • 2018

Xem trước

Download tài liệu