Số lượt truy cập
Thống kê: 250.166
Trong năm: 527.399
Trong tháng: 76.942
Trong tuần: 15.691
Trong ngày: 4.726
Online: 63

Chiến lược phát triển một số ngành công nghệ cao của một số nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Canađa, Nam Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Việt Nam.

1 Tóm tắt nội dung:
Chiến lược phát triển một số ngành công nghệ cao của một số nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Canađa, Nam Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia.
2 Tác giả: Phùng Minh Lai, Phùng Anh Tiến.
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Xuất bản: Tổng luận số 1 năm 2007. - ISSN 0866-7712.
5 Nguồn cung cấp:
6 Thời gian đăng:
7 Số trang: 59
8 Địa phương:

Xem trước

Download tài liệu