Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 01-2023: Xây dựng mô hình sản xuất rau đạt chứng nhận hữu cơ tại xã Cư Êbua, thành phố Buôn Ma Thuột