Số lượt truy cập
Thống kê: 445.436
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 656
Online: 109

Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana và Nấm Krông Ana


Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk

1 Tên Báo cáo KQNC *: Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana và Nấm Krông Ana
2 Cấp quản lý đề tài *: Cơ sở
3 Mã số đề tài (nếu có): Thuộc Chương trình (nếu có):
4 Cơ quan chủ trì đề tài : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana

Địa chỉ: 92 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại: 02623637672

5 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krông Ana; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana
6 Chủ nhiệm đề tài *: CN. Trần Phước Ku Ba
7 Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu :

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Trần Phước Ku Ba

Cử nhân

Nam

Nguyễn Viết Đồng

Cử nhân

Nam

Nguyễn Hoàng Thi

Cử nhân

Nam

Trương Thị Thanh

Thạc Sĩ

Nữ

Dương Chí Cường

Kỹ sư

Nam

Nguyễn Thành Toàn

Cử nhân

Nam

Trần Hữu Sinh

Cử nhân

Nam

Lê Văn Cường

Thạc sĩ

Nam

8

Mục tiêu của nhiệm vụ *:

Mục tiêu chung

- Hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh (chủ yếu tập trung vào các đơn vị đã đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gạo, nấm) tiếp cận mở rộng thị trường, như: hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; xây dựng Website giới thiệu về doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp và tích các chức năng về tiếp nhận, mua bán, thanh toán trực tuyến; chào hàng đưa sản phẩm mang nhãn hiệu vào các siêu thị.

- Nâng cao chất lượng cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận: Hỗ trợ Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào xây dựng 01 mô hình trồng Nấm Linh chi (ứng dụng kết quả của dự án nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2020: “Xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm Rơm (Volvariella volvacea), nấm Sò (Pleurotus florida), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha), Linh chi (Ganoderma lucidum), nấm Trân châu (Agrocybe. Sp), nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Đắk Lắk” do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana chủ trì thực hiện và đã được công nhận) và theo tiêu chuẩn VietGAP.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng thành công 01 MH sản xuất Nấm Linh chi, Mô hình: 100m2, quy mô 10.000 bịch, năng suất từ 15-20kg khô/1.000 bịch.

- Xây dựng thành công 02 Website giới thiệu, kinh doanh sản phẩm nấm và gạo.

- Tổ chức chào hàng, giới thiệu sản phẩm (có ít nhất 01 sản phẩm mang nhãn hiệu và siêu thị).

- Thông tin, tuyên truyền về nhãn hiệu Nấm, Gạo (01 bài viết).

- Tổ chức hội thảo để đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai đề tài.  

Kết quả thực hiện *:

- Đã xây dựng được 01 MH Nấm Linh chi với diện tích 100 m2 /MH với công suất 10.000 – bịch (theo thuyết minh đã duyệt), kết quả thu đợt đầu là 92kg. . Đã chuyển giao bộ tài liệu hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc Nấm cho Hộ kinh doanh được hỗ trợ.

- Đã xây dựng 02 Website giới thiệu, kinh doanh sản phẩm nấm, gạo cho 02 đơn vị. Hiện tại 02 Website vẫn đã đi vào hoạt động.

- Đã tổ chức đoàn đi chào hàng tại thành phố Đã Nẵng, mặc dù chưa có siêu thị, cửa hàng nào ký hợp đồng tiêu thụ (do sản phẩm đưa vào siêu thị phải trải qua nhiều công đoạn về kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nên cần có thời gian). Hiện tại Liên minh HTX TP Đã Nẵng đang hỗ trợ giới thiệu cho các sản phẩm mang nhãn hiệu của huyện (sản phẩm gạo 200kg/tháng để chào hàng).

- Có 01 bài viết thông tin tuyên truyền về sản phẩm mang nhãn hiệu Gạo, Nâm Krông Ana trên trang thông tin của Tạp chí Việt Nam Hội nhập.

- Đã triển khai tổ chức 01 Hội thảo tổng kết đề tài cho 40 người dân trên địa bàn huyện tham gia. Thông qua buổi hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án, đồng thời phổ biến quy trình trồng cây Nấm Linh chi. Qua đó, các hộ nông dân đi sâu tìm hiểu kỹ thuật, học hỏi từng bước để có thể áp dụng vào cho gia đình mình.

9 Thời gian thực hiện : 06/2022- 01/2023
10 Nơi viết BC : Đắk Lắk
11 Nơi lưu giữ báo cáo : VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
12 Các sản phẩm đăng ký lưu giữ*:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử):  bản giấy + bản điện tử

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử): bản giấy + bản điện

13 Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
14 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 12/27/2023 7:00:00 PMNgày cấp đăng ký KQNC: 1/2/2024 7:00:00 PM
15 Số Giấy chứng nhận đăng ký KQNC*: 138/01/2024/ĐK-KQKHCN
16 Số Quyết định: 02/QĐ-TTƯDNgày Quyết định: 1/2/2024 7:00:00 PM