Số lượt truy cập
Thống kê: 445.414
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 607
Online: 71

Thu thập, đánh giá và định hướng ứng dụng nguồn gen vi sinh vật bảo vệ thực vật (vi sinh vật gây hại và vi sinh vật có ích) trên cây ăn quả tại tỉnh Đắk Lắk


Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk

1 Tên Báo cáo KQNC *: Thu thập, đánh giá và định hướng ứng dụng nguồn gen vi sinh vật bảo vệ thực vật (vi sinh vật gây hại và vi sinh vật có ích) trên cây ăn quả tại tỉnh Đắk Lắk
2 Cấp quản lý đề tài *:
3 Mã số đề tài (nếu có): Thuộc Chương trình (nếu có):
4 Cơ quan chủ trì đề tài : Viện Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà NộiĐiện thoại: 04.3.7521.380

5 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):
6 Chủ nhiệm đề tài *: ThS. Lê Đình Thao
7 Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu :

Họ và tên
Học hàm, học vị
Giới tính
Lê Đình Thao
Thạc sĩ
Nam
Lê Thu Hiền
Thạc sĩ
Nữ
Hà Minh Thanh
Tiến sĩ
Nam
Trần Ngọc Khánh
Thạc sĩ
Nam
Vũ Thị Phương Bình
Thạc sĩ
Nữ
Thiều Thị Thu Trang
Thạc sĩ
Nữ
Phạm Thị Ánh
Thạc sĩ
Nữ

8

Mục tiêu của nhiệm vụ *:

Mục tiêu chung:

Bảo tồn, đánh giá và định hướng ứng dụng được nguồn gen vi sinh vật bảo vệ thực vật từ cây bơ, mít và cam tại tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu cụ thể:

- Thu thập và phân lập được nguồn gen VSV gây bệnh và VSV đối kháng trên bơ, mít và cam tại tỉnh Đắk Lắk

- Đánh giá được nguồn gen VSV và định hướng ứng dụng của VSV đối kháng

- Bảo tồn và đánh giá sức sống của VSV hàng năm.

- Tư liệu hóa nguồn gen (cập nhật, tư liệu hóa) và trao đổi thông tin dữ liệu nguồn gen (cung cấp nguồn gen VSV phục vụ công tác nghiên cứu, các đơn vị có nhu cầu)

Kết quả thực hiện *:

- Đã thu thập, phân lập, tư liệu hóa và bảo quản được 215 chủng vi sinh vật gây bệnh (70 chủng nấm Colletotrichum spp., 50 chủng nấm Lasiodiplodia spp., 33 chủng nấm Neopestalotiopsis spp., 35 chủng Phytophthora spp., 10 chủng nấm Choanephora spp., 9 chủng nấm Fusarium spp., 5 chủng nấm Neoscytalidium spp. và 3 chủng vi khuẩn Xanthomonas sp.) và 111 chủng VSV đối kháng (60 vi khuẩn Bacillus spp., 29 chủng xạ khuẩn Streptomyces spp., 9 chủng vi khuẩn Burkholderia spp., 13 chủng nấm Trichoderma spp.)

- Đã định danh được 8 loài nấm gây bệnh và 5 loài vi sinh vật đối kháng bằng kỹ thuật giải trình tự gene.

- Đã chọn lọc được 8 chủng VSV đối kháng có khả năng ức chế cao với cả VSV gây bệnh trong đất và VSV gây bệnh trên mặt đât, đạt hiệu lực ức chế từ 72% đến 83,9%.

9 Thời gian thực hiện : 04/2022- 12/2023
10 Nơi viết BC : Hà Nội
11 Nơi lưu giữ báo cáo : VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
12 Các sản phẩm đăng ký lưu giữ*:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử):  bản giấy + bản điện tử

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử): bản giấy + bản điện

13 Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
14 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 11/29/2023 7:00:00 PMNgày cấp đăng ký KQNC: 12/15/2023 7:00:00 PM
15 Số Giấy chứng nhận đăng ký KQNC*: 136/23/2023/ĐK-KQKHCN
16 Số Quyết định: 118/QĐ-TTƯDNgày Quyết định: 12/15/2023 7:00:00 PM

Báo cáo tóm tắt: Xem file đính kèm

Báo cáo toàn văn: Xem file đính kèm