Số lượt truy cập
Thống kê: 445.380
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 490
Online: 70

Xây dựng mô hình nuôi trùn quế (Perionyx excavatus) theo hướng thâm canh và sản xuất thử nghiệm một số sản phầm từ trùn quế phục vụ trong nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk


Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk

1 Tên Báo cáo KQNC *: Xây dựng mô hình nuôi trùn quế (Perionyx excavatus) theo hướng thâm canh và sản xuất thử nghiệm một số sản phầm từ trùn quế phục vụ trong nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk
2 Cấp quản lý đề tài *: Cơ sở
3 Mã số đề tài (nếu có): Thuộc Chương trình (nếu có):
4 Cơ quan chủ trì đề tài : Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk

Địa chỉ: 256 Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại: 02623 726 999

5 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):
6 Chủ nhiệm đề tài *: ThS. Nguyễn Bình Doãn
7 Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu :

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Nguyễn Bình Doãn

Thạc sĩ

Nam

Lê Xuân Hảo

Thạc sĩ

Nam

Hoàng Mạnh Thắng

Thạc sĩ

Nam

Trần Thị Định

Cử nhân

Nữ

Khuất Văn Sơn

Cử nhân

Nam

8

Mục tiêu của nhiệm vụ *:

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công mô hình nuôi trùn quế theo hướng thâm canh và sản xuất một số sản phẩm từ trùn quế sử dụng trong nông nghiệp góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng 01 mô hình nuôi trùn quế theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng trùn tinh và phân trùn quế.

- Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ trùn quế bao gồm phân hữu cơ trùn quế, giá thể trùn quế trồng rau sạch và dịch trùn quế thủy phân nhằm nâng cao giá trị kinh tế và góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

 

Kết quả thực hiện *:

- Xây dựng thành công 01 mô hình nuôi trùn quế theo hướng thâm canh quy mô 200m2 tại Trại thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Xác định được 2 phương pháp cho ăn mang lại năng suất và hiệu quả cao phù hợp với điều kiện tại tỉnh Đắk Lắk đó là phương pháp cho ăn nổi bằng 100% phân bò tươi và phương pháp cho ăn kết hợp giữa cho ăn nổi và cho ăn chìm với 50% phân bò tươi và 50% phân bò khô.

9 Thời gian thực hiện : 12/2021- 05/2023
10 Nơi viết BC : Đắk Lắk
11 Nơi lưu giữ báo cáo : VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
12 Các sản phẩm đăng ký lưu giữ*:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử):  bản giấy + bản điện tử

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử): bản giấy + bản điện

- Dữ liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (bao gồm mã nguồn và dữ liệu) (nếu có):

- Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu: bản giấy và bản điện tử

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản giấy hoặc bản điện tử): bản giấy và bản điện tử

- Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các thành viên về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có, bản giấy hoặc bản điện tử): bản giấy và bản điện tử.

- Phiếu mô tả công nghệ: bản giấy và bản điện tử

- Tài liệu khác (nếu có): không có

13 Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
14 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 10/9/2023 7:00:00 PMNgày cấp đăng ký KQNC: 10/11/2023 7:00:00 PM
15 Số Giấy chứng nhận đăng ký KQNC*: 135/22/2023/ĐK-KQKHCN
16 Số Quyết định: 90/QĐ-TTƯDNgày Quyết định: 10/11/2023 7:00:00 PM

Báo cáo tóm tắt: Xem file đính kèm

Báo cáo toàn văn: Xem file đính kèm

File đính kèm khác (file rar): Tải về