Số lượt truy cập
Thống kê: 445.367
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 458
Online: 89

Xây dựng mô hình nuôi trồng Nấm mối đen (Xerula radicata) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk

1 Tên Báo cáo KQNC *: Xây dựng mô hình nuôi trồng Nấm mối đen (Xerula radicata) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2 Cấp quản lý đề tài *: Cơ sở
3 Mã số đề tài (nếu có): Thuộc Chương trình (nếu có):
4 Cơ quan chủ trì đề tài : Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại:

5 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Công ty TNHH HIGHLAND OGANIC FARM
6 Chủ nhiệm đề tài *: ThS. Ngô Thị Xuân
7 Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu :

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Mai Xuân Hai

Kỹ sư

Nam

Lê Thị Loan

Thạc sĩ

Nữ

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ sư

Nữ

Bùi Phương Nam

Cử nhân

Nam

Cao Thị Phúc

Kỹ sư

Nữ

Phạm Thị Minh Duy

Kỹ sư

Nữ

Nguyễn Thị An

Cử nhân

Nữ

8

Mục tiêu của nhiệm vụ *:

Mục tiêu chung

Xây dựng thành công mô hình nuôi trồng Nấm mối đen (Xerula radicata) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bổ sung thêm quy trình kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi trồng nấm mối đen đem lại hiệu quả năng suất, chất lượng cao cho sản phẩm trên cùng đơn vị diện tích, đa dạng hóa sản phẩm nấm trên thị trường.

Mục tiêu cụ thể

  • Xây dựng thành công 2 mô hình trồng nấm mối đen (Xerula radicata) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với diện tích 50m2/ 1 mô hình

  • Hoàn thiện kỹ thuật nuôi trồng nấm mối đen phù hợp với điều kiện tỉnh Đắk Lắk

  • Chuyển giao quy trình kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu nuôi trồng nấm mối đen trên địa bàn tỉnh

  • Hội thảo đánh giá kết quả tuyên truyền nhân rộng mô hình

Kết quả thực hiện *:

Xây dựng thành công 02 mô hình nuôi trồng nấm mối đen với quy mô 6.400 bịch phôi nấm (01 mô hình tại tp Buôn Ma Thuột, 01 mô hình tại huyện Krông Pắk). Mỗi mô hình được hỗ trợ 3.200 bịch phôi nấm. Tổng năng suất tại 2 mô hình đạt 1.275 kg.

Tổ chức 01 lớp tập huấn và 01 cuộc hội thảo, các hộ đánh giá cao về hiệu quả mô hình đem lại. Hoàn thiện 01 quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm mối đen thương phẩm phù hợp với điều kiện tỉnh Đắk LắK, trên cơ sở quy trình kỹ thuật của Công ty TNHH HIGHLAND OGANIC FARM.

9 Thời gian thực hiện : 12/2021- 01/2023
10 Nơi viết BC : Đắk Lắk
11 Nơi lưu giữ báo cáo : VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
12 Các sản phẩm đăng ký lưu giữ*:
13 Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
14 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 6/16/2023 7:00:00 PMNgày cấp đăng ký KQNC: 6/23/2023 7:00:00 PM
15 Số Giấy chứng nhận đăng ký KQNC*: 130/17/2023/ĐK-KQKHCN
16 Số Quyết định: 68/QĐ-TTƯDNgày Quyết định: 6/23/2023 7:00:00 PM

Báo cáo tóm tắt: Xem file đính kèm

Báo cáo toàn văn: Xem file đính kèm