Liên kết website
Thác Krông Kmar
anh hoat động
anh dang
cấp trên
khai mac bóng chuyen nư nam 2019
hoi thao lich su dang bo thi tran lan 2
bong chuyen nữ vo dich tdp 8
hoi thao lich su
HỘI THAO CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2020

HỘI THAO CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2020

Ngày 16-17/5/2020, tại trung tâm nhà Văn hóa huyện Krông Bông, đơn vị thị trấn Krông Kmar tham gia hội thi Cán bộ công chức năm 2020 gồm 4 đội: Khối cơ quan Đảng chính quyền-Khối Đoàn thể-Khối Liên đoàn lao động và đơn vị Thị Trấn