Liên kết website
Khơi thông sức dân để nâng cao thu nhập, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn

Khơi thông sức dân để nâng cao thu nhập, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn

Với mức thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/ năm, nhân dân tích cực đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở, trong sản xuất đã kết hợp hài hòa giữa trồng trọt với chăn nuôi, đó là kết quả của...

 
Ảnh