Liên kết website

Xem doanh nghiệp là đối tác, là người bạn “đồng hành” trong mối quan hệ cùng phát triển, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chỉ số mức độ hài lòng của doanh nghiệp thông qua việc triển khai các mục tiêu, giải pháp trọng tâm theo hướng thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp của Kế hoạch số 623/KH-HQĐL ngày 12/6/2017, cụ thể:

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.
Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hải quan Đắk Lắk đã và đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch thông tin, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan. Hiện nay, Hải quan Đắk Lắk đang từng bước triển khai cung cấp có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu đến cuối năm 2017, bảo đảm 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Việc triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế; luôn chủ động lắng nghe và đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phát triển mối quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp; tuyên truyền phổ biến nhanh chóng các quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu…

Bên cạnh đó, Hải quan Đắk Lắk cũng đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Chính phủ và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chỉ số mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Để đáp ứng các quy đinh của Luật Hải quan, Hải quan Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy tại các đơn vị trực thuộc; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, hành vi ứng xử, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức; thực hiện tốt cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện thủ tục hải quan tại cấp Cục và cấp Chi cục.

Bên cạnh đó, Hải quan Đắk Lắk cũng tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ và thường xuyên nhắc nhở, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, nhân viên, không để xảy ra biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với nhân dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ công chức hải quan.

Theo Daklak.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Tin đã đăng
   Tin liên quan
    °
    Số lượt truy cập
    Thống kê: 29.349
    Online: 78