Liên kết website

1. Ông Nguyễn Hữu Danh

    

                         

1. Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND                        
2. Bằng cấp: Đại học
3. Phụ trách: Chính quyền
4. ĐTCQ: 
5. ĐTDĐ: 0982 550 809
6. Email: danhnh@bmt.daklak.gov.vn
   
2. Bà Đỗ Thị Lụa

 

                               

1. Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
2. Bằng cấp: Đại học
3. Phụ trách: 
4. ĐTCQ: 0935 843 685
5. ĐTDĐ: 
6. Email:luadt@bmt.daklak.gov.vn
   
3. Ông Nguyễn Xuân Thăng

 

                               

1. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND          
2. Bằng cấp: Trung cấp
3. Phụ trách: 
4. ĐTCQ: 0500.3911092
5. ĐTDĐ: 0982 344 647
6. Email: thangnx@bmt.daklak.gov.vn
°
Số lượt truy cập
Thống kê: 30.303
Online: 78