Liên kết website

* Giao thông:

  • Số km đường bộ: 39,2 km
  • Các loại phương tiện di chuyển hiện nay ở địa phương: Xe ô tô, xe máy cày, xe máy...

* Điện:

  • Hệ thống điện lưới tại địa phương đã phủ đến hết các thôn, buôn.

* Bưu điện:

  • Hệ thống liên lạc tại địa phương: Điện thoại cố định và di động các mạng.
  • Bưu điện văn hóa.
°
Số lượt truy cập
Thống kê: 30.310
Online: 42