Liên kết website

Các Đoàn thể :
  1.  UBMTTQVN
  2.  Hội Cựu Chiến Binh
  3.  Hội Phụ nữ
  4.  Hội Nông dân
  5.  Đoàn Thanh niên
  6.  Hội Người cao tuổi
Danh sách lãnh đạo các Đoàn thể :
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1 Nguyễn Văn Toàn  Chủ tịch UBMTTQVN 0905 744 442 
2 Bùi Đình Lửa  Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 0982531511
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Chủ tịch Hội Phụ nữ 01696828279
4 Nguyễn Đình Phúc  Chủ tịch Hội Nông dân 0976 636859
5  Phạm Quang Vinh  Bí thư đoàn 0982507819
6 Nguyễn Duyên Khương  Chủ Tịch Hội Người cao tuổi

 

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 29.744
Online: 90