Liên kết website
Lễ Mittinh Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 30 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Lễ Mittinh Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 30 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019, UBND xã Ea Phê long trọng tổ chức Lễ Mittinh kỷ niệm 75 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 30 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12).