Liên kết website
Khôi phục quyền công dân cho người còn sống nhưng bị vợ... khai tử

Khôi phục quyền công dân cho người còn sống nhưng bị vợ... khai tử

Huyện Krông Pắk đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ “trích lục khai tử” mà xã Ea Kênh ban hành trước đó. Việc thu hồi và hủy bỏ giấy khai tử là để khôi phục quyền công dân cho người đang sống đã bị vợ khai tử.

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 35.059
Online: 50